Chipsy SLANI 90g

Chipsy
SLANI 90g

Chipsy SLANI 150g

Chipsy
SLANI 150g

Chipsy SLANI REBRASTI 90g

Chipsy SLANI
REBRASTI 90g

Chipsy SLANI REBRASTI 150g

Chipsy SLANI
REBRASTI 150g

Chipsy CHILI REBRASTI 150g

Chipsy CHILI
REBRASTI 150g

Chipsy HOT REBRASTI 90g

Chipsy HOT
REBRASTI 90g

Chipsy TZATZIKI REBRASTI 90g

Chipsy TZATZIKI
REBRASTI 90g

Chipsy PIKANT PAPRIKA REBRASTI 150g

Chipsy PIKANT
PAPRIKA REBRASTI 150g

Chipsy DOMAĆINSKI KAJMAK 180g

Chipsy DOMAĆINSKI
KAJMAK 180g

Chipsy DOMAĆINSKI SIR 180g

Chipsy DOMAĆINSKI
SIR 180g

Chipsy STICKS Ketchup 90g

Chipsy STICKS
Ketchup 90g

Chipsy SLANI 250g

Chipsy SLANI 250g

Chipsy CHILI REBRASTI 250g

Chipsy CHILI
REBRASTI 250g

Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy