Politika privatnosti i kolačića kompanije Marbo Product doo Beograd

1. Uvod i opšti uslovi

Marbo Product doo Beograd, matični broj 17075705, sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, Novi Beograd (u daljem tekstu “Marbo Product”) (u daljem tekstu „Marbo i/ili PepsiCo“), posvećen je zaštiti Vaših podataka o ličnosti kada koristite naš website, aplikacije ili ostale stranice društvenih mreža, i putem istih učestvujete u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili nam se obratite pitanjima, sugestijama odnosno reklamacijama.

Ova Politika privatnosti i kolačića odnosi se na našu upotrebu bilo kojih podataka o ličnosti koje skupimo od Vas preko sledećih servisa:

 • Chipsy website -https://chipsy.rs/
 • bilo kojeg Marbo Product ili PepsiCo website na kojem postoji link ka ovoj Politici privatnosti i kolačića (pogledajte listu u Dodatku 1 za više detalja);
 • mediji, servisi za slanje poruka ili zvanični Marbo Product i PepsiCo sadržaj na drugim website-ovima ili aplikacijama;
 • aplikacije na mobilnim uređajima;
 • naša telefonska linija za zaštitu potrošača;
 • bilo koja zvanična Marbo Product i PepsiCo e-mail adresa ili SMS broj; ili
 • naša poštanska adresa za zaštitu potrošača.

Kako bismo Vam pružili optimalne usluge i sproveli različite promocije, nagradne kvizove i konkurse, lakše sproveli neke od naših marketinških aktivnosti, sakupljamo određene konkretne podatke o Vama koje nam Vi slobodno dostavljate putem i preko odgovarajućih servisa.

Ova Politika privatnosti i kolačića objašnjava sledeće:

 • koje podatke PepsiCo i Marbo Product može prikupljati o Vama;
 • kako će, po kom osnovu i u koju svrhu PepsiCo i Marbo Product koristiti podatke koje prikupe o Vama;
 • kada PepsiCo i Marbo Product može koristiti Vaše podatke da Vas kontaktira;
 • hoće li PepsiCo i Marbo Product objaviti ili izvoziti podatke o Vama bilo kom drugom licu;
 • Vaše izbore i prava u vezi podataka o ličnosti koje nam dostavite;
 • Korišćenje kolačića na Marbo Product i PepsiCo website-ovima i kako možete odbiti korišćenje kolačića.

Sve podatke o ličnosti koje nam dostavite ili koje prikupimo od Vas koristimo u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući posebno, ali se ne ograničavajući na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - u daljem tekstu “Zakon”) sa eventualnim naknadnim izmenama.

Marbo Product i PepsiCo website-ovi mogu sadržati hiperlinkove do website-ova koje poseduju ili kojima upravljaju treće strane. Ovi website-ovi trećih strana imaju sopstvene politike privatnosti, a verovatno koriste kolačiće. Preporučujemo da pregledate ove politike koje regulišu korišćenje podataka o ličnosti koje dajete prilikom poseta ovim website-ovima, a koje se mogu sakupljati i preko kolačića. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za takve website-ove trećih strana i takve website-ove koristite na sopstveni rizik.

2. Ko smo mi?

U proizvodima Marbo Product-a i povezanih lica PepsiCo uživaju potrošači milijardu puta dnevno u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta. Portfolio proizvoda PepsiCo povezanih lica i Marbo Product-a i obuhvata široku paletu ukusne hrane i pića, uključujući Pepsi, 7Up, Lay`s, Doritos, Quaker, Chipsy, Clipsy, GUD, Pardon. Za više informacija o Marbo Product-u posetite www.pepsico.rs, a za više informacija o povezanim licima Marbo Product-a posetite www.pepsico.com.

3. Koje podatke PepsiCo i Marbo Product sakuplja o meni?

Kada učestvujete u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili nam se obratite pitanjima, sugestijama odnosno reklamacijom, učestvujete, pristupate ili se prijavljujete za bilo koje Marbo Product ili PepsiCo servise, aktivnosti ili online sadržaj (uključujući i na društvenim medijima i aplikacijama za slanje poruka), kao što su bilteni, promocije, ćaskanja uživo, grupne table za razmenu poruka, internet i mobilna obaveštenja ili glasanja, mi možemo dobiti neke Vaše podatke o ličnosti. Ovi podaci obuhvataju Vaše ime i prezime, e-mail adresu, poštansku adresu, broj fiksnog ili mobilnog telefona, kao i prikupljene informacije o tome kako koristite Marbo Product i PepsiCo servise, odnosno, šta čitate, gledate ili radite na našim website-ovima, aplikacijama ili kada koristite naše druge servise.

Napominjemo kako nekada možete odlučiti da nam dostavite dodatne podatke o ličnosti, a nekada i osetljive podatke o ličnosti (npr. ako razgovarate s našim timom za zaštitu potrošača o zahtevima vezanim za Vašu ishranu ili zdravstvenim problemima koje imate ili ste dobitnik nagrade u okviru nagradne igre ili konkursa i slično). Ako to učinite, dostavićemo Vam dodatne informacije o tome kako ćemo koristiti Vaše podatke u tom trenutku.

Neki naši servisi omogućuju Vam da se prijavite preko servisa trećih strana, kao što su Facebook, Instagram, Twitter. Ako odlučite da se prijavite preko servisa trećih strana, biće prikazan okvir za komunikaciju u kojem će se tražiti Vaša dozvola da Marbo Product ili PepsiCo pristupi Vašim podacima o ličnosti (npr. Vaše puno ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i sve druge informacije koje ste učinili javno dostupnim na website-u treće strane).

Marbo Product i PepsiCo mogu da sakupljaju i informacije o tome kako koristite Marbo Product i PepsiCo mobilne aplikacije, Marbo Product i PepsiCo website-ove ili drugi Marbo Product i PepsiCo online sadržaj, kao i o uređajima koje koristite za pristup servisima, kao i jedinstvenim online identifikatorima, kao što su IP adrese, koje predstavljaju brojeve koji mogu jedinstveno identifikovati određeni kompjuter ili drugi mrežni uređaj na internetu. Za više informacija, pogledajte poglavlje 13 ove Politike o načinu na koji Marbo Product i PepsiCo mogu koristi kolačiće i slične tehnologije.

4. Kako će PepsiCo i Marbo Product koristiti informacije koje sakupi o meni?

PepsiCo i Marbo Product će koristiti Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • za potrebe realizacije nagradnog konkursa, promocije ili nagradnog kviza koji je ustanovljen na osnovu odgovarajućih pravila koja će biti dostupna na sajtu, društvenim mrežama Marbo Product-a i eventualno povezanih lica, odnosno za potrebe dostavljanja nagrade dobitniku;
 • Pružanje naših usluga, aktivnosti ili online sadržaja ili prenošenje informacija o njima (npr. u vezi predstojećih promocija ili lansiranja novih proizvoda) ili postupanje po Vašim zahtevima ili upitima;
 • za potrebe rešavanja eventualnih problema i davanja odgovora na pitanja, sugestije odnosno reklamacije koje su date u vezi sa proizvodima ili uslugama Marbo Product-a i povezanih lica;
 • Administracija servisa, što znači da Vas Marbo Product i PepsiCo mogu kontaktirati iz razloga vezanih za servise, aktivnosti ili online sadržaj za koji ste se prijavili (npr. kako bi Vas obaveštavali o sprovođšenju promocija u kojima ste učestvovali ili obavestili Vas da je određeni servis, aktivnosti ili online sadržaj suspendovan zbog održavanja ili ažuriranja naše Politike privatnosti i kolačića);
 • Prilagođavanje sadržaja koji vidite na našim site-ovima i aplikacijama i oglasa koje vidite na našim site-ovima, aplikacijama ili drugim site-ovima i servisima;
 • Saradnja s trećim stranama kako bismo Vam prikazivali relevantne oglase na site-ovima tih trećih strana, kako je to navedeno u poglavljima 6 i 13;
 • Kako bismo Vas kontaktirali u vezi provere bilo kojih podataka koje ste nam dali;
 • Korišćenje IP adresa i identifikatora uređaja kako bismo identifikovali lokaciju korisnika, blokirali neovlašćeno korišćenje, utvrdili broj poseta iz različitih zemalja, prilagodili sadržaj naših site-ova, aplikacija ili drugih servisa na temelju ponašanja tokom pretraživanja i utvrđivanja iz koje zemlje pristupate našim servisima;
 • Analize i istraživanja kako bismo mogli unaprediti usluge koje pruža Marbo Product i PepsiCo;

Ako PepsiCo i Marbo Product nameravaju da koriste Vaše podatke o ličnosti u bilo koje druge svrhe, nastojaćemo da Vas prethodno obavestimo i/ili zatražimo Vaš pristanak u skladu sa Zakonom.

PepsiCo i Marbo Product sakuplja i koristi podatke o ličnosti o Vama za gore navedenu svrhu i potrebe, između ostalog i na osnovu obrade koja je dozvoljena bez pristanka i na način propisan članom 12 Zakona i relevantnim Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), Zakonom o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010, 10/2013 i 44/2018 - dr. zakon), Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i drugim propisima koji važe na teritoriji Republike Srbije. Vi ne morate dostaviti Marbo Product-u bilo koje gore opisane podatke o ličnosti, ali ako to odlučite da ne učinite, možda nećete moći da koristite bilo koje gore navedene servise, pristupati određenim delovima našeg website-a, učestvovati u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili od nas dobijati informacije koje ste tražili putem pitanja, sugestija odnosno reklamacija.

5. Kada će me PepsiCo i Marbo Product kontaktirati?

PepsiCo i Marbo Product Vas može kontaktirati:

 • U vezi dodele nagrade ili promotivnog pakovanja koje ste dobili učešćem u promociji, nagradnom kvizu ili konkursu koji je organizovan od strane Marbo Product-a, bilo koje korespondencije koju dobijemo od Vas ili komentara ili pritužbi koje iznesete u vezi Marbo Product ili PepsiCo proizvoda ili servisa;
 • U vezi bilo kojeg pitanja, sugestije ili reklamacije koje ste poslali PepsiCo-u i Marbo Product-u a koje su u vezi sa sa proizvodima ili uslugama Marbo Product-a i povezanih lica, npr. na Marbo Product i PepsiCo stranicama na društvenim medijima, preko poruke, glasovne poruke ili drugih servisa za slanje poruka;
 • Kako bismo Vas obavestili o eventualnim materijalno značajnim izmenama PepsiCo-ve i Marbo Product politike i prakse; i
 • U marketinške svrhe, pod uslovom da date svoju saglasnost, kako je navedeno u poglavlju 6.

Preko odgovarajućih pravila promocije, nagradnog kviza ili konkursa koja će biti dostupna na sajtu, društvenim mrežama Marbo Product-a i eventualno povezanih lica možete dobiti detaljnije informacije o tome kako će Vas PepsiCo i Marbo Product kontaktirati u konkretnom slučaju.

6. Hoće li me kontaktirati u marketinške svrhe?

Marbo Product i PepsiCo mogu Vam slati marketinške emailove, obaveštenja ili će Vas kontaktirati u marketinške svrhe samo ako ste pristali na to. Pristanak možete povući u svakom trenutku ako kliknete ili odaberete opciju ‘unsubscribe’ (prekini pretplatu) u našim marketinškim saopštenjima ili pomoću detalja za kontakt u poglavlju 15 u daljem tekstu.

7. Hoće li PepsiCo i Marbo Product deliti moje podatke o ličnosti s bilo kim?

Marbo Product i PepsiCo načelno neće deliti, dostavljati ili obelodanjivati Vaše podatke o ličnosti trećim licima, eventualnim obrađivačima ili korisnicima, osim ako se odluči da angažuje treća lica koja će za Marbo Product vršiti neke ili sve usluge obrade Vaših podataka o ličnosti.

Marbo Product i PepsiCo može povremeno izvoziti ili obelodanjivati Vaše podatke o ličnosti drugim osobama u PepsiCo grupi ili trećim stranama u gore navedene svrhe. Primeri relevantnih trećih strana kojima Marbo Product i PepsiCo može objavljivati podatke o ličnosti uključuju državne organe i treće strane koje izvršavaju usluge u naše ime, kao što su web hosting provideri, sistemi za platni promet, pružaoci usluga upravljanja odnosima s klijentima, marketinški partneri, medijski i logistički partneri i pružaoci usluga analitike website-ova.

Kada obelodanjujemo Vaše podatke o ličnosti trećim stranama koje izvršavaju usluge u naše ime, mi osiguravamo da takvi pružaoci usluga koriste podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim instrukcijama, a mi ih ne ovlašćujemo da koriste ili otkrivaju podatke o ličnosti, osim u meri u kojoj je to potrebno kako bi pružili usluge u naše ime ili se usaglasili s merodavnim pravnim obavezama.

PepsiCo i Marbo Product mogu obelodaniti Vaše podatke o ličnosti trećim licima:

 • (I.) kada je to obavezno u skladu sa zakonskim propisima,
 • (II.) za potrebe ili u vezi bilo kojeg pravnog postupka ili na drugi način za potrebe utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane svojih zakonskih prava,
 • (III.) koja su tela za sprovođenje zakonskih propisa ili drugim državnim organima koje poseduju zakonski nalog za obelodanjivanje podataka o ličnosti,
 • (IV.) ako smatramo da je obelodanjivanje potrebno kako bi se sprečila šteta ili finansijski gubitak ili u vezi istrage sumnjivih ili stvarnih kažnjivih kriminalnih aktivnosti, ili
 • (IV.) ako prodamo ili prenesemo celokupno poslovanje ili imovinu, ili bilo koji njihov deo, (uključujući i kroz koncentraciju, reorganizovanje, odvajanje, gašenje ili likvidaciju).

8. Međunarodni izvoz podataka o ličnosti

Marbo Product načelno neće izvoziti Vaše podatke o ličnosti van Republike Srbije osim ukoliko ne angažuje treća lica za potrebe obrade Vaših podataka o ličnosti koja poslove obrade pružaju i vrše van Republike Srbije. Usled globalne prirode našeg poslovanja, Vaše podatke o ličnosti možemo izvoziti u SAD i druge zemlje čiji zakoni o zaštiti podataka mogu biti manje opširni u odnosu na zakone u Republici Srbiji i EU.

Kada PepsiCo i Marbo Product izvoze podatke o ličnosti izvan Republike Srbije, bilo unutar povezanih lica Marbo Producta ili trećim stranama, PepsiCo i Marbo Product prenosi takve podatke o ličnosti samo:

 • (I.) u zemlje koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili za koje je od strane EU utvrđeno da poseduju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti; ili
 • (II.) kompanijama koje poseduju ažurnu i važeću potvrdu o Štitu za zaštitu privatnosti između SAD i EU i kojom se garantuju određeni standardi zaštite podataka u vezi kategorije podataka o ličnosti koji se izvoze; ili
 • (III.) ako smo uveli odgovarajući mehanizam izvoza podataka, kao što su Standardne ugovorne klauzule, kako bismo osigurali odgovarajuće zaštite Vaših podataka o ličnosti. Možete nas kontaktirati kako biste dobili kopiju relevantnih mehanizama za izvoz podataka koje smo uveli (pogledajte poglavlje 15 - Kontaktiranje Marbo Product i PepsiCo u vezi ove Politike privatnosti i kolačića / žalbe u daljem tekstu).

Ukoliko nije ispunjen niti jedan od odgovarajućih kriterijuma, Marbo Product i PepsiCo i dalje može izvoziti Vaše podatke o ličnosti van Republike Srbije uz Vašu izričitu saglasnost, ili ako je takav izvoz zakonski neophodan.

Pristup Vašim podacima o ličnosti ograničen je na osobe koje moraju znati te podatke za potrebe opisane u ovoj Politici privatnosti.

Vi možete tražiti kopiju bilo kojeg mehanizma za izvoz na osnovu kojeg se bilo koji podaci o ličnosti izvoze izvan Evropske Unije pomoću detalja za kontakt u poglavlju 15.

9. Uvredljiv ili neprikladan sadržaj na Marbo Product i PepsiCo wesite-ovima

Ako postavljate ili šaljete uvredljiv, neprikladan ili problematičan sadržaj bilo gde na Marbo Product i PepsiCo website-ovima ili na drugi način učestvujete u bilo kojem neprihvatljivom ponašanju na bilo kojem Marbo Product i PepsiCo servisu, Marbo Product i PepsiCo može upotrebiti Vaše podatke o ličnosti kako bi zaustavio takvo ponašanje.

Ako Marbo Product ili PepsiCo razumno smatra da ste stvarno ili eventualno prekršili bilo koje merodavne zakone (npr. jer sadržaj koji ste postavili može biti kleveta), Marbo Product i PepsiCo može upotrebiti Vaše podatke o ličnosti da obavesti nadležne organe za sprovođenje zakona o eventualnom prekršaju.

10. Šta ako imam manje od 15 godina?

Ako imate manje od 15 godina, morate dobiti saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja pre nego što date bilo koje podatke o ličnosti PepsiCo ili Marbo Product-u.

11. Koliko PepsiCo i Marbo Product zadržava moje podatke oličnosti?

Vaše podatke o ličnosti zadržavamo koliko god je to potrebno u vezi relevantne aktivnosti, osim u slučaju da se duže razdoblje zadržavanja zahteva ili dozvoljava prema zakonskim propisima (npr. za potrebe eventualnog sudskog postupka i poštovanja rokova zastarelosti).

Generalno, kad nam date svoje podatke o ličnosti kako biste se priključili određenoj promociji, nagradnom kvizu ili konkursu ili nam dostavite pitanja, sugestije odnosno reklamacije, Vaše podatke o ličnosti zadržavamo onoliko koliko je potrebno kako bi se obavila ta promocija, nagradni kviz ili konkurs ili odgovorilo i postupilo po Vašem pitanju, sugestiji odnosno reklamaciji.

Ako se prijavite za dobijanje naših e-mail biltena / marketinških saopštenja, zadržaćemo Vaše podatke o ličnosti sve dok ne zatražite da obrišemo Vaše podatke (ukoliko odlučite da prekinete pretplatu u bilo kojem trenutku, generalno zadržavamo neke od Vaših podataka o ličnosti kako bismo osigurali da Vas više ne kontaktiramo).

Za više informacija o brisanju Vaših podataka o ličnosti koje PepsiCo i Marbo Product obrađuju, pogledajte poglavlje 12 u daljem tekstu.

12. Mogu li videti ili obrisati podatke o ličnosti koje PepsiCo poseduje o meni?

U skladu sa važećim propisima, internim aktima i ovom Politikom privatnosti, Vi imate pravo na uvid, ispravku, brisanje, prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti i pravo na privremeno i/ili trajno uklanjanje Vaših podataka o ličnosti, kao i pravo da odluke koje donosi Marbo Product i PepsiCo, a koje proizvode pravne posledice za Vas ne mogu biti isključivo zasnovane na podacima koji se obrađuju automatizovano. U meri u kojoj se to zahteva važećim zakonom, imate pravo da tražite kopiju podataka o ličnosti koje PepsiCo i Marbo Product poseduje o Vama i tražiti ispravak netačnih informacija. Uložićemo sve razumne napore kako bismo Vam dostavili, ispravili ili obrisali podatke o ličnosti koje posedujemo o Vama. Molimo Vas da zahteve i pitanja o ovom ili drugim pitanjima vezanim za ovu Politiku privatnosti i kolačića uputite putem podataka za kontakt u poglavlju 15.

Imate prava tražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti ili da Vam se podaci o ličnosti koje posedujemo o Vama dostave u prenosivom formatu. Ako biste želeli da razgovarate ili iskoristite bilo koja od ovih prava, upotrebite detalje za kontakt u poglavlju 15.

13. Kolačići u pretraživaču interneta

a. Šta je kolačić?

Kolačići su tekstualne datoteke koje se ostavljaju na Vašem kompjuteru kako bi sakupljali standardne informacije o internet evidencijama i ponašanju posetioca. Ove informacije se koriste za praćenje načina na koje posetilac koristi website i izradu statističkih izveštaja o aktivnostima na website-u. Za više informacija, posetite www.aboutcookies.org. Možete podesiti svoj pretraživač tako da ne prihvata kolačiće, a na gore navedenom website-u možete pronaći informacije kako ukloniti kolačiće iz pretraživača. Međutim, ako to učinite, u nekim slučajevima neke funkcije našeg website-a neće raditi.

Tokom bilo koje posete nekom Marbo Product ili PepsiCo website-u, Vaš uređaj preuzima stranice koje vidite, zajedno s kolačićima. Ovo rade mnogi website-ovi, jer kolačići omogućavaju vlasnicima website-a obavljanje nekih korisnih stvari, recimo utvrđivanje koji su uređaji (a verovatno i njihovi korisnici) ranije posećivali taj website. Ovo se obavlja prilikom sledeće posete tako što se traže kolačići koji su tu ostavljeni prilikom prethodne posete. Ako nastavite bez promene podešavanja, pretpostavićemo da prihvatate sve kolačiće na Marbo Product i PepsiCo-vom website-u. Međutim, podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kojem trenutku.

b. Kako Marbo Product i PepsiCo koristi kolačiće?

Informacije koje dobijemo preko kolačića pomažu nam da razumemo profil naših posetilaca i pružiti Vam bolje korisničko iskustvo. Marbo Product i PepsiCo može koristiti ovu vrstu informacija kako bi unapredili usluge i saopštenja koje pruža korisnicima i kako bi shvatili koje druge website-ove posećuju da bi bolje shvatili njihova interesovanja. Ukoliko koristimo kolačiće, koristimo samo kolačiće koji su neophodni kako biste koristili naš website i to samo ako ste nam dali saglasnost za to.

c. Kolačići trećih strana u sadržajima umetnutim na Marbo Product i PepsiCo stranice

Napominjemo da tokom Vaših poseta Marbo Product i PepsiCo website-ovima možete primetiti neke kolačiće koji nisu vezani za Marbo Product ili PepsiCo.

Mi ponekad preuzimamo sadržaj s društvenih medija i drugih website-ova trećih strana na naše website-ove. To može obuhvatati Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram i slično. Usled toga, kada posetite stranicu s takvim sadržajem, mogu Vam se prikazati kolačići s tih website-ova, a ti kolačići trećih strana mogu pratiti Vaše korištenje Marbo Product i PepsiCo website-a. Marbo Product i PepsiCo ne kontroliše postavljanje tih kolačića, pa bi trebalo proveriti website relevantne treće strane za više informacija.

Kada Marbo Product i PepsiCo preuzima sadržaj s društvenih medija i drugih website-ova trećih strana, neki website-ovi mogu koristiti Google Analytics radi sakupljanja podatka o ponašanju korisnika za vlastite potrebe. To Marbo Prodct i PepsiCo ne kontroliše. Za više informacija, pogledajte Google-ovu web stranicu “Kako Google koristi podatke kada koristite site-ove ili aplikacije naših partnera”.

d. Marbo Product i PepsiCo alatke za deljenje

Takođe možete videti i ikonicu ‘share’ (podeli) na Marbo Product i PepsiCo web stranicama; ovo omogućava korisnicima lako delenje sadržaja s prijateljima preko niza popularnih društvenih mreža. Kada kliknete na neku od ovih ikonica, servis preko kojeg ste odabrali da podelite sadržaj može umetnuti kolačić na Vaš uređaj. Ponovo, Marbo Product i PepsiCo ne kontroliše postavljanje tih kolačića.

e. Marbo Product i PepsiCo kolačići

Niže navedena lista objašnjava neke od naših kolačića i zašto ih koristimo.

Vrsta kolačića: Bluekai

Ime kolačića: _bkdc_bku

Svrha: Ovi kolačići se koriste za praćenje Vaših aktivnosti na website-u kako bismo optimizovali naše oglase.

Vrsta kolačića: Doubleclick

Ime kolačića: _dsid_ide_sonar

Svrha: Ovi kolačići se koriste za praćenje Vaših aktivnosti na website-u kako bismo optimizovali naše oglase.

Vrsta kolačića: Google analitika

Ime kolačića: _utma _utmb _utmc _utmz

Svrha: Ovi kolačići se koriste za sakupljanje informacija o načinu na koji posetioci koriste naš website. Ove informacije koristimo za pripremu izveštaja i kao pomoć kako bismo poboljšali website. Kolačići sakupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posetilaca na website-u, odakle dolaze posetioci website-a i koje stranice su prethodno posetili.

Vrsta kolačića: Prihvatanje kolačića na website-u

Ime kolačića: WebsiteCookieAccepted

Svrha: Ovaj kolačić se koristi za evidentiranje da li je korisnik prihvatio korišćenje kolačića na ovom website-u.

Vrsta kolačića: Jedinstveni identifikator

Ime kolačića: crm_guid

Svrha: Kolačići koji se koriste za čuvanje podataka o korisnicima povezanih s CRM sistemima. GUID znači Globalni jedinstveni identifikator.

Vrsta kolačića: Pristupačnost

Ime kolačića: Style textsize

Svrha: Ovi kolačići se koriste radi memorisanja da li korisnik pregleda website u pristupačnom režimu

Vi možete konfigurisati pretraživač da prihvata sve kolačiće, odbija sve kolačiće ili Vas obavesti kada se kolačić umetne. (Svaki pretraživač je različit, pa proverite meni "Help" (Pomoć) u pretraživaču kako biste saznali kako promeniti prioritetna podešavanja vezana za kolačiće.) Kako biste isključili mogućnost da Vas Google Analytics prati na svim website-ovima, posetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Svi kolačići ističu nakon 90 dana.

f. Korišćenje kolačića

Podatke dobijene preko kolačića možemo da koristimo kako bismo Vam prikazivali relevantne oglase na website-ovima trećih strana (npr. Facebook, Google, Instagram, Snapchat i Twitter). Ovde ulazi i prikazivanje oglasnih poruka ako znamo da ste prethodno posetili neki Marbo Product i PepsiCo website. Ako ne želite da Vam prikazujemo ciljane oglasne poruke Marbo Product-a i PepsiCo-a, neki website-ovi trećih strana omogućavaju Vam da podnesete zahtev da ne vidite poruke određenih oglašivača na tom site-u u budućnosti. Ako želite prekinuti sve personalizovane usluge Marbo Product-a i PepsiCo-a, uključujući i ciljane oglasne poruke na website-ovima trećih strana, u podešavanjima Vašeg pretraživača možete isključiti opciju personalizacije.

e. Ostale informacije sakupljene iz internet pretraživača

Vaš internet pretraživač može Marbo Product-u i PepsiCo-u dati i informacije o Vašem uređaju, kao što su IP/MAC adresa i detalji o pretraživaču koji koristite. Mi koristimo informacije koje dobijemo od Vašeg pretraživača ili preko linka na koji ste kliknuli kako bismo razumeli koja web stranica Vas je uputila na Marbo Product i PepsiCo website, a to mogu zabeležiti kolačići vezani za performance.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o načinu na koji koristimo kolačiće ili Vaša podešavanja, kontaktirajte nas pomoću detalja u poglavlju 15.

14. Promene Politike privatnosti i kolačića

Ovu Politiku privatnosti i kolačića možemo povremeno ažurirati, pa je možete proveriti svaki put kada pristupite društvenim mrežama i website-u ili dajete Vaše podatke o ličnosti PepsiCo-u i Marbo Product-u. Datum najskorije izmene će biti naveden u ovoj Politici privatnosti.

15. Kako kontaktirati PepsiCo i Marbo Product o ovoj Politici privatnosti i kolačića / žalbama i Vašim pravima

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici privatnosti i kolačića, možete se obratiti Marbo Product-u slanjem zahteva na e-mail adresu: ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com ili poštansku adresu: za Marbo Product doo Beograd, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd

Datum stupanja na snagu: 21.08.2019. Datum poslednje izmene: 21.08.2019.

Dodatak 1

Država Website Rukovalac podataka / operativni entitet
Srbija

@PepsiCoZapadniBalkan

https://www.facebook.com/PepsiCoZapadniBalkan/

https://www.linkedin.com/PepsiCoZapadniBalkan

https://www.twitter.com/PepsiCoZapadniBalkan

http://pepsicostart.marbo.rs

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@ChipsyMarbo

https://www.facebook.com/ChipsyMarbo/

https://www.instagram.com/chipsymarbo/

https://www.youtube.com/user/ChipsyWestBalkan

https://twitter.com/chipsymarbo

https://www.chipsy.rs/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@ClipsyMarbo

https://www.facebook.com/ClipsyMarbo/

https://www.instagram.com/clipsymarbo/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@MarboGUD

https://www.facebook.com/MarboGUD/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

Pardon - Samo izvolite - @samo.izvolite

https://www.facebook.com/samo.izvolite/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@doritos.srbija

https://www.instagram.com/doritos.srbija/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija